dr n. med. Janusz Szeluga

..:: specjalista psychiatra :::: specjalista medycyny morskiej i tropikalnej ::..

Już podczas studiów w WAM w Łodzi interesowałem się psychiatrią. Uczył mnie hipnozy płk. dr. med. Apoloniusza Madej opiekun Psychiatrycznego SKN. Pierwsza narkoanalizę przeprowadziłem u młodej pacjentki na polecenie Kmdr dr n. med. Jana Piełowskiego, wspaniałego lekarza, Ordynatora Oddziału Neurologicznego 7 Szpitala Mar. Woj. w Oliwie. Zabieg migotania świadomości wykonywał osobiście Kmdr dr med. Bogacki. Następnego dnia pacjentka była całkowicie zdrowa mimo, że przed narkoanalizą z trudem wstawała z łóżka.

Był rok 1972. Kierownikiem mojej specjalizacji z psychiatrii został Kmdr dr Wiesław St. Koberda, wybitny umysł, twórca partii politycznej, więzień obozu koncentracyjnego II w św. a na drugi stopień Kmdr dr n.med. Henryk Nowakowski. Odbyłem staże specjalizacyjne w Instytucie Zdrowia Psychicznego WAM w Łodzi u płk. prof. dr hab. n. med. Zdzisława Rydzyńskiego, który został promotorem mojej pracy doktorskiej pt. „Studium stanu psychicznego załogi statku w długotrwałym rejsie morskim”, obronionej w 1984r.
W latach Stanu Wojennego, jako psychiatra pomagałem represjonowanym i więzionym wybitnym działaczom podziemia „Solidarności” co spowodowało zemstę WSI.

Przez wiele lat pracując w IMMiT w Gdyni, pod kierunkiem prof. dr hab. n. med. Romana Dolmierskiego wraz z dr.hab. n. med. Januszem Masłowskim, zajmowałem się badaniami naukowymi i elektroencefalografią. Pracowałem także na „Srebrzysku” w tym okresie uzyskałem drugą specjalizację drugiego stopnia z wojskowej medycyny morskiej. Kierownikiem mojej kolejnej specjalizacji był Kmdr dr n.med. Brunon Kierznikowicz a opiekunem Kmdr prof. dr hab. n. med. Kazimierz Dęga.

Jestem autorem i współautorem ponad 50 prac naukowych.
Na początku lat 90-tych wspólnie i z inicjatywy prof. dr hab. n. hum. Mieczysława Cioska byłem koordynatorem Centrum Edukacji i Rehabilitacji Ofiar Przemocy w Stowarzyszeniu Samopomocy „KRĄG”.
Od 2000r. jestem wykładowcą psychiatrii i psychoterapii. Prowadząc zajęcia ze studentami w UG, GWSH. WSH, KPWSH i WSNS uświadomiłem sobie jak uboga jest w społeczeństwie wiedza o zdrowiu psychicznym.
Obecnie wspieram Ofiary Grudnia 1970r.
Podczas swojej pracy, jako psychiatra, przyjąłem ponad 150.000 pacjentów pracując w Siemirowicach, Lęborku, Babich Dołach, Linii, Gdańsku Oliwie, Sopocie, Gdyni, Braniewie, Gniewinie, Ostródzie, Sztumie.
Jestem zwolennikiem łączenia psychoterapii z farmakoterapią oraz stosowania specjalnych metod regeneracji mózgu.
W 2010r. byłem współorganizatorem Konferencji Naukowej w Ostródzie nt. „Rodzina, alkohol, przemoc - postępy w diagnostyce i terapii”.

Z upodobaniem zajmuję się żeglarstwem, windsurfingiem, malarstwem - akwarelą, miedziorytem.

Porady specjalistyczne dla pacjentów z problemami rodzinnymi w tym DDA, nerwicowymi lękowymi, depresyjnymi, uzależnieniami /alkohol oraz inne substancje psychoaktywne, hazard, seks, jedzenie itp. jak również z innymi schorzeniami psychicznymi.

Metody psychoterapii: psychoterapia eklektyczna łącząca elementy psychoanalizy, terapii behawioralnej, hipnozy, aksjoterapii i ustawiania rodziny met. B. Hellingera.

Wizyty domowe u pacjentów.

Sporządzanie opinii psychiatrycznych oraz wydawanie zaświadczeń lekarskich.